به Hangzhou Kejie خوش آمدید!

جداسازی هوای برودتی

  • Air separation, cryogenic air separation, cryogenic gas separation

    جداسازی هوا، جداسازی هوای برودتی، جداسازی گاز برودتی

    فرآیند تولید اکسیژن برودتی و تولید اکسیژن و نیتروژن یک فرآیند کم فشار را به تجهیزات جداسازی هوا وارد می کند که مصرف انرژی جداسازی هوا را کاهش می دهد و ایمنی کار را بهبود می بخشد.نرم افزار شیمیایی مربوطه در محاسبه فرآیند و طراحی تجهیزات واحد برای محاسبه تقطیر فرآیند و محاسبه ساختار برای اطمینان از تجهیزات پیشرفته و قابل اعتماد استفاده می شود.